10. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi

10. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi

 5-7 Eylül 2016 Çukurova Üniversitesi – ADANA 

LümiDoz Kongreleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2007), Celal Bayar Üniversitesi (2008), Ege Üniversitesi (2009), Gaziantep Üniversitesi (2010), Mersin Üniversitesi (2011), Celal Bayar Üniversitesi (2012), Süleyman Demirel Üniversitesi (2013), Ankara Üniversitesi (2014) ve Akdeniz Üniversitesi (2015) tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kongreler ilk düzenlendiğinde Türk araştırmacılarla sınırlı yerel toplantılar iken son üç yıldır uluslararası olarak düzenlenmektedir.

İlk dokuz kongrenin başarıyla sonuçlandırılmasını takiben, bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi 5-7 Eylül 2016 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi’nde yapılacaktır. Geleneksel hale gelmiş olan bu kongreyi düzenlemekten mutluluk duymaktayız. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçedir. Bildiri özetleri İngilizce olarak alınacak olup sunumlar İngilizce ya da Türkçe olarak yapılabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde oturumlar ayrı ayrı salonlarda yapılabilecektir.

Kongrede genel konularla ilgili yapılacak olan sunumların dışında, kendi alanında uzmanlaşmış değerli bilim insanları ile birlikte çeşitli sunum ve tartışmalar düzenlenecektir.

Katılımınız ve katkılarınız kongrenin daha da verimli geçmesini sağlayacaktır.

Sizleri LümiDoz-10 Kongresi’nde Adana’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

LumiDoz-10 Düzenleme Kurulu Adına
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU