Bilgilendirme Toplantısı

Bilgilendirme Toplantısı 21 Ekim 2106 tarihinde ASO Meclis salonunda gerçekleştirildi.

SONUÇ RAPORU pdf formatında indirmek için tıklayınız

Basına açık ve Anadolu Ajansının moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya ilgili 6 sivil toplum kuruluşu (TRD, TNTD, Tümradder, TMRT, TGRD ve RADKOR dernekleri),, sağlık bakanlığı, ÇSGB, TİTCK, TAEK temsilcileri ile Yakındoğu Üni., Ank. Üni., Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, Erciyes Üni.,Başkent Üni. Ufuk Üni.Gülhane Hastanesi (eski GATA) Numune hast., Ankara Zekai Tahir Burak Doğumevi ve bazı özel Hastanelerin temsilcileri ile ilgili akademisyen ve uzmanlar katıldı. Ankara Sanayi Odasının mükemmel ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Erciyes Üni. radyoloji teknisyenlerindeki tiroit kanseri ile ilgili durum, Prof.Dr.Doğan BOR tarafından verilen konferansın ardından, konunun yetkilileri, uzman ve akademisyenleriyle en son bilimsel veriler ışığında kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Benzer olayların değerlendirilmesinde örnek olması ve sonuçlarının uygulamalara yansıması ve yerini bulması dileklerimizle…

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI

SUNUMLAR

Konferans:
Radyasyonla Çalışanların Kanser Riskinin Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Doğan BOR (Ankara Üni.)

Panel:
Prof.Dr.Tamer KAYA
Prof.Dr. Mustafa KULA
Prof.Dr.Banu ÇAKIR
Yrd.Doç.Dr.Gökçe Kaan ATAÇ
RKU A.Gönül BUYAN

FOTOĞRAFLAR

Bilgilendirme Toplantısı Afiş
Bilgilendirme Toplantısı Afiş