Medikal Işınlamalarda Radyasyondan Korunma Çalıştayı 3 Mayıs 2019’da İstanbul’da düzenlendi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ve Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) işbirliği ile İstanbul’da 3 Mayıs 2019 tarihinde Medikal Işınlamalarda Radyasyondan Korunma Çalıştayını düzenledik. Sağlık çalışanları ve rasyasyondan korunma profesyonellerinin ilgiyle takip ettiği çalıştayda, medikal ışınlamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak, geleceğe yönelik hedefler ortaya konmuştur. Konusunda bir ilk olma özelliği taşıyan ve değerli bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı Çalıştayın sonuçlarının yaşam bulmasını diliyoruz.