Kategori Arşivleri:Seviye IV: Radyasyondan Korunma Uzmanları için

Yazı
Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları

Ajansının’nın temel güvenlik standartları ile ilgili 115 sayılı raporu ve en son yayınlanan (1538) sayılı interim versiyonu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması

IAEA’nın en son kriterleri ile ulusal mevzuat kapsamında bilgiler bulunmaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyolojik Tesislerin İşyeri Ölçüm Programı

Radyolojik tesislerde radyasyondan korunma programının oluşturulmasında yer alması gereken işyeri ölçüm programları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyolojik Tesislerin Zırhlama Hesapları

Düşük ve yüksek doz radyasyon etkileri ile ilgili en son bilimsel çalışmaların yer aldığı bilgiler bulunmaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Düşük ve yüksek doz radyasyon etkileri ile ilgili en son bilimsel çalışmaların yer aldığı bilgiler bulunmaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyasyondan Korunma Sistemi

Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP)’nin 26, 60, 103 sayılı raporlarındaki tavsiyeleri yer almakta ve karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyasyon Ölçümü

Normal durumlar ve acil durumlarda kullanılacak ölçüm sistemleri ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Mevzuat

Radyasyondan Korunma ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaları ile ilgili bilgler bulunmaktadır.

Devamını oku →
Yazı
Radyasyon Kazaları

Radyasyondan Korunma ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaları ile ilgili bilgler bulunmaktadır.

Devamını oku →