TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Antalya İl Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Nina TUNÇEL

İzmir İl Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT

Adana İl Temsilcisi

Dr. Mehmet YÜKSEL

İstanbul İl Temsilcisi

Halime Can TURAN

Van İl Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇAKIR

​A. Kanunlar, dernek tüzüğü ve yönetmeliği çerçevesinde kendi çalışma alanı içerisinde özel ve resmi yerlerde derneği temsil etmek,

B. Genel  Yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda örgütlenmeyi sağlamak, etkinlikler yapmak ve derneğe yeni üyeler kazandırmak.

C. Üye olmayanlara birlik ve beraberliğin faydalarını ve derneğin üyelerin lehine yaptığı ve yapmakta olduğu hizmetleri anlatarak kayıtları sağlamak.

D.Derneğin çalışma ve faaliyetlerini temsil ettikleri ildeki üyelere  iletmek,

E. Gerektiğinde kendisiyle birlikte en aza 3 kişilik bir ekip ( temsilci ve  temsilci yardımcıları) kurmak.

F. Temsil ettikleri il üyelerinin temsilcisi olup üyelerin sorunlarını takip etmek ve dernekle irtibat kurup bu sorunların çözülmesini sağlamak ve üyelerin görüş ve önerilerini yönetim kuruluna iletmek,

G. Görev alanları dahilindeki resmî ziyaretlerde derneği temsil etmek,

H. İletişim, kaynaşma gibi amaçlarla etkinlikler gerçekleştirmek,

İ. Temsil ettikleri il kapsamındaki önemli olayları genel merkeze bildirmek,

J. Yılda 1(bir) kez gerçekleşecek olan il temsilcileri toplantısına katılmak.

K. Dernekce organize edilecek projeler veya faaliyetlerde yer almak, öneri ve destek sağlamak.

J. Bölgede çözüm odaklı projeleri takip etmek ve bunları dernek merkezi ile paylaşmak.

M. Bulunduğu ilde derneğin amaç ve hedeflerine uygun proje teklif çağrısı olması halinde proje hazırlamaya esas ilgili ortaklar bulmak ve bu uygulamalarda derneği temsili etmek.

N. Bölgenin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik görüş ve önerileri için dernek merkezi ile temasa geçmek.

O. Derneğin tanıtımının yapılacağı kongre, seminer vb. organizasyonlarda ve stantlarında görev almak.

P. İl sınırları içerisinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışmakta olan radyasyondan korunma uzmanı sayısı hakkında bilgi toplamak, bu meslektaşlarımızla temas kurabilecek şekilde şahsi iletişim adres ve telefon numaralarını kendilerine vermek. Zaman zaman radyasyondan korunma uzmanlarının yoğun olduğu kurumlara ziyaretler yaparak yaşanmakta olan sorunlarını ve derneğimizden beklentilerini Yönetim Kuruluna iletmek.

R. Yaptıkları çalışmalarını sonuçlarıyla arşivlemek ve bunları sonraki aylarda da yapmayı planladıkları çalışmalarla birlikte 6 ayda bir dernek Yönetim Kuruluna bir raporla sunmak.

S. Genel merkezin talep edeceği yazılı bilgileri mutlaka vermek.

Ş. Tüzükle belirlenen diğer amaçları temsil ettikleri ilde gerçekleştirmek,

T.  Derneğin vereceği diğer görevleri yapmak.

A. Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar donanımlı bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.

B. Temsilcilikler Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, defter tutmaz, Yönetim Kurulunca yetki verilmesi durumunda aidat ve bağış toplayabilir. Toplanan meblağı en geç 1 ay içerisinde Genel Merkeze gönderir. İşletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.

C. Temsilciler hiçbir şekilde siyasi parti merkezlerinde derneği temsil edemezler. Basına siyasi amaçlı bildiri veremezler. Genel merkezin oluru olmadan deklarasyon yayınlayamazlar.

D. Dernek aleyhinde faaliyet gösteremezler.

Temsilcililerin temsilcilik çalışmalarında başarılı olabilmesi için aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.

A. Dernek üyesi olmak,

B. Dernek Disiplin Kurulunca Tüzük hükümleri gereği ve çalıştığı kurumda önemli bir gerekçeyle (yüz kızartıcı) ceza almamış olmak.

G. Araştırma ve gözlem yapma becerisine sahip olmak,

H. İyi bir hatip, müzakereci, mücadeleci ve ikna kabiliyetine sahip olmak,

İ. Vizyon ve misyon sahibi olmak.