MİSYON & VİZYON

HAKKIMIZDA

Radyasyondan korunma uzmanları Derneği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıpta, sanayide, tarım, hayvancılık ve araştırma alanlarında radyasyon uygulamalarının giderek yaygınlaştığı günümüzde bu uygulamalar nedeniyle toplumun, çevrenin, çalışanların ve hastaların radyasyondan korunmasının sağlanması  için alanında uzman kişileri bir araya getirerek;

  • Radyasyondan Korunma Uzmanlığının mesleki tanınırlığının sağlanması,
  • Radyasyondan korunma alanında akademik ve mesleki eğitim programlarının oluşturulması
  • Toplumun radyasyondan korunma konusunda bilinçlendirilmesi
  • Ülkede radyasyon güvenliği kültürünün oluşturulması

Amaçlanarak  23.Eylül.2012 tarihinde kurulmuştur.

Böyle bir Derneğin kurulması bu alanda uzun yıllar hizmetler vermiş kişilerin en büyük hayalleri idi. Çünki bu ülkemiz için ciddi bir ihtiyaç idi. Radyasyon gibi elle tutulup gözle görülemeyen, ancak yaşantımızın her alanında karşımıza çıkan bir konuda toplumun en önemli güvencesi; herhangi bir kazanç beklemeyen, şeffaf ve gönüllülük anlayışıyla hizmete talip olan Sivil Toplum yapılanmalarıdır.

Bu yapılanmaların amacına ulaşabilmesinin temel argümanı Derneğin üye profilidir. Siyaset üstü bir bakışla, yalnız toplumsal faydalara odaklı bir yapının oluşturulması için Dernek üye profilinin konunun uzmanlarından oluşturulmasına özellikle hassasiyet gösterilmiştir. Bu yapılanma ile uluslararası gelişmeleri yakından takip edebilen, ülkenin akademik ve mesleki eğitimlerine yol gösterebilecek, yapılan uygulamaları ve ulusal mevzuat düzenlemelerini bilimsel ve teknolojik yönüyle değerlendirebilecek toplumsal bir dinamik oluşturulması hedeflenmiştir. Özellikle nükleer güç santrallerinin gündeme geldiği içinde bulunduğumuz süreçte böyle bir yapılanma toplumuzun radyasyon güvenliğinin garanti altına alınması yönüyle önemli bir rol oynayacaktır.

En son Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleriyle konunun çok ciddi bir karmaşaya itildiği süreç, Derneğin kuruluşunu kaçınılmaz kılmıştır. 6225 sayılı Kanun hükmünde Karaname ile Medikal Fizikçi’nin Radyasyondan Korunma Uzmanına karşılık gelen Sağlık Fizikçisi olarak isimlendirilmesiyle durum içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Yapılan mevzuat düzenlemeleriyle özellikle devlet kurumlarına atamalarda büyük mağduriyetler yaşayan genç fizikçi/fizik mühendisi/nükleer enerji mühendislerinin destek ve talepleri ile bu alanda çok uzun yıllar hizmet vermiş olan A.Gönül BUYAN’ın(tık CV) önderliğinde, bu alanda önemli hizmetler vermiş ve vermekte olan üniversite öğretim üyesi hocalarımızın destekleri ile bu yapılanma gerçekleştirilmiştir.

MİSYONUMUZ

Radyasyon uygulamalarının faydalarından azami düzeyde yararlanarak toplumun refah düzeyinin artırılması, toplumun ve çevrenin radyasyondan korunması için nitelikli eleman yetiştirilmesi,  bu amaçla akademik ve mesleki eğitimlerin başlatılması, mesleğin tanıtılması ve statüsünün belirlenmesi, radyasyondan korunma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, radyasyon güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve bu alanda uluslararası düzeyde söz sahibi olan ülkeler arasında yer alınması için çalışmalar yapılmasıdır.

VİZYONUMUZ

Şeffaf, güvenilir, saygın, yenilikçi, gelişmeleri yakından takip eden, özgürlükçü ve demokratik bir sivil toplum yapılanması ile radyasyondan korunma konusunda uzman ve akademisyenlerden oluşan üyelerimizin birikim ve deneyimlerini toplumsal yarara dönüştürmek için çalışmalar yapmaktır.

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLIĞI,  MEDİKAL FİZİK UZMANLIĞINDAN FARKLI BİR MESLEK ALANIDIR.

SAĞLIK ALANINDA BAZI NOKTALARDA KESİŞEN YAPININ KAVRAM KARGAŞASI YARATMASI ÖNLENMELİDİR.

Mevzuatlarda her iki meslek , statüleri, yetki ve sorumlulukları ayrı ayrı yer almalıdır. Yaratılan kavram kargaşaları ivedilikle düzeltilmelidir.

Radyasyondan Korunmanın sağlanamadığı radyasyon uygulamalarının net yararından söz edilmeyeceği

UNUTULMAMALIDIR!!!