YÖNETİM KURULU

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ 23 Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur.

KURUCU ÜYELER

A.Gönül BUYAN

Prof.Dr.Doğan BOR

Prof.Dr.Ahmet BOZKURT

Yaprak ENGİN

Selcan ÇELİK

Okan ŞAR

Nurhak TATAR

YÖNETİM KURULU

Başkan

Doç. Dr. Şule ERGÜN

Nur KODALOĞLU

Başkan Yardımcısı

Yaprak ENGİN

Genel Sekreter

Özge ÜNVER

Genel Sekreter Yrd.

İsmail FINDIKLI

Sayman

Dr. Çiğdem YILDIZ

Levent GÖNÜLTAŞ

YEDEK ÜYELER

Ali HALAÇ

Yiğit Ali ÜNCÜ

Emre GÜLLÜOĞLU

Mahmut Anıl USLU

Elif ÖNAL

Şule Kaya KELEŞ

Halime Can TURAN

DENETLEME KURULU

Doç. Dr. Turan OLĞAR

Okan ŞAR

Alptuğ Özer YÜKSEL

YEDEK ÜYELER

Dr. Türkay TOKLU

Ayça YILMAZ

Rufiyet KURT