MCNP ile Radyasyon Modelleme Kursu Antalya’da düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından lisansüstü öğrencilere yönelik olarak MCNP Kursu düzenlendi.

23-25 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki üç günlük kursta katılımcılara nükleer süreçlerin simüle edilmesi için geliştirilmiş bir yazılım paketi olan MCNP ile radyasyon etkileşimlerinin nasıl modelleneceği uygulamalı olarak öğretildi. 24 kişinin katıldığı kursun sonunda gruplara ayrılan katılımcılar kendilerine verilen bir radyasyon problemini nasıl modellediklerini bulguları ile birlikte anlattılar.

Oldukça verimli geçen kursun belli periyotlarla tekrarlanması düşünülmektedir.
3

2

29