GENEL KURUL DUYURUSU

DERNEĞİMİZİN  2. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2015 Pazar Günü Saat: 14:00’de Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Mavi Salonda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12.04.2015 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

GÜNDEM
1 – Açılış ve Yoklama,
2 – Divan seçimi ve Saygı duruşu,
3 – Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporların okunması, görüşülmesi ve ibraları,
4 – Dernek Tahmini Bütçesinin okunması ve kabulü,
5 – Dernek organlarının seçilmesi,
6 – Eğitim, toplantı, proje, zırhlama, doz hesapları vb faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili Yönetim kuruluna yetkisi verilmesi
7 – Dilek, Temenniler ve kapanış.

Bilgilerinize sunulur.