Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneğimizin III. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26. Şubat.2017 Pazar günü Saat 14 00 da Dodorga Mahallesi Odabaşı Cad. Yeşil Park Sitesi 12/6-C Türkkonut Çayyolu Ankara adresinde bulunan Dernek Merkezinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul aynı gündemle 5.Mart.2017 Pazar günü saat 14 00 aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

Açılış
Başkanlık Divanı Seçimi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz ile meslektaşlarımız için saygı duruşu
Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
2017-2018 bütçesinin görüşülmesi
Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
III. Dönem Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Asil ve Yedek adaylarının belirlenmesi
Dilek ve temenniler
Seçimler