Halkımız için Bilgilendirme Kılavuzu

Bu broşür halkımızı radyasyon konusunda bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kolay anlaşılabilmesi için formatı -soru ve yanıtı- olarak hazırlanmıştır ve hiçbir matematik formül ve radyasyon birimi kullanılmamıştır.
Görsel ve yazılı medyada toplumda “radyasyon fobisi” oluşturan çok sayıda hatalı haber yer almaktadır. Bu haberler bilhassa geçmişte yaşanan talihsiz nükleer santral kazalarının sonuçlarına ve radyasyonun tıpta kullanılmasına yöneliktir. Bu tür yanlış bilgilerin çoğu zaman konunun uzmanı olmayan bilim adamlarınca aktarılması bu fobiyi daha da körüklemektedir. Radyasyonun kullanıldığı teknolojiler insan hayatını kolaylaştırmakta, medikal uygulamalarda ise hastalıklar erken teşhis edilmekte, tedaviler yapılmakta ve sonuçta insanların yaşamları kurtarılmaktadır.
Radyasyon korunmasında halen geçerli olan yöntemler, ortamda bulunan doğal radyasyonun bile kansere neden olabileceğini kabul etmektedir. Tanısal incelemelerde kullanılan radyasyon dozlarındaki risk, günlük hayatta karşılaştığımız diğer risklere kıyasla çok daha düşüktür ve uygulamaların yararları bu riskleri kabullenmemizi gerektirmektedir. Ülkemizde her yıl binlerce insan trafik kazasında ölmektedir, ancak yaşantının gereği olarak kimse ulaşım vasıtalarını kullanmamayı göze almamakta, küçük te olsa kaza riskini kabullenmektedir. Hastalıklarda kullanılan ilaçların reçetelerinde yazılan ve bazıları çok düşük olasılıkta da olsa ciddi yan etkiler birçok kişi tarafından dikkate bile alınmamaktadır. Ancak bazı incelemelerde radyasyon dozlarının arttığı ve bilhassa çocuk hastalarda konunun özel itina gerektirdiği de bir gerçektir. Medikal ışınlamalarda radyasyon dozlarının en fazla olduğu bilgisayarlı tomografi de bir göğüs incelemesi modern sistemlerle bir nefes alıp verme süresinde yapılabilmekte, ışınlama sürelerinin böylesine kısalması daha geniş vücut bölgelerinin – bazen gereksiz yere ışınlanmasına- neden olmaktadır. Bu sistemlerde hastaların maruz kaldıkları radyasyon dozları oldukça azalmakla beraber her geçen gün daha fazla kişi tomografi incelemesi yaptırmakta ve sonuçta toplumda radyasyona bağlanabilecek kanser olgularının sayısı gittikçe artmaktadır.
Bu broşürde, radyasyonun hastalıkların tedavisindeki ve endüstriyel uygulamalardaki kullanımlarına yer verilmemiştir.
Birçok değerli arkadaşım kıymetli zamanlarını ayırarak yazdıklarımı gözden geçirdiler, çok yararlı önerilerde bulundular. Hepsine teşekkür ediyorum.
Yararlı olması dileklerimle

Broşürü indirmek için tıklayınız.
Prof. Dr. Doğan Bor
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü