II.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Bildirgesi taslağı

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR)  ile Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) işbirliği ile düzenlenen II.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Çalıştayı 3 Haziran 2016 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

II.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Bildirgesi görüşlere sunulmustur.
Son görüş verme tarihi 27.06.2016

II.ÇALIŞTAY Bildirge taslağı.