BİRİNCİ ULUSAL RADYASYONDAN KORUNMA KONGRESİ

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen I.Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi 19-21 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kongrede; nükleer güç santralleri, tıp ve sanayide radyasyondan korunma, Çernobil ve Fukuşima kazaları, Çernobil ülkemiz üzerindeki etkileri, alınan dersler, doğal oluşan radyoaktif malzemeler (NORM), AB nin en son Direktifindeki “Radyasyondan Korunma Uzmanı” yaklaşımı, Ulusal mevzuat, radyoepidemiyoloji, biyolojik dozimetri, zırhlama ve optimizasyon, çevresel ölçümler, kişisel dozimetri, atmosferik modelleme ve iş sağlığı ve güvenliğinde radyasyondan korunma konuları yurt içinden ve dışından yetkin konuşmacılar tarafından sunulmuş, konular uzman gözüyle tartışılarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Hedef kitlesi radyasyondan korunma uzmanları, akademisyenler, kanun yapıcılar, uygulayıcılar, tedarikçiler, ilgili uzman STK lar ilgili yerli sanayi temsilcilerinden oluşan Kongrenin sonunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma konusunda düzenlenen eğitime 150 civarında kişi katılmış, eğitim sonunda eğitim sonunda katılımcılara belgeleri verilmiştir.

KONGRE FOTOĞRAFLARI