Ulusal Mevzuat

AFAD

Çalışma Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

TAEK

Kanun

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu

Tüzük

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

Yönetmelikler

Yönergeler

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi

Usul Esaslar

Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

TCK

Ulaştırma Bakanlığı