Radkor Akademi

Derneğimiz tarafından; Radyasyondan Korunma alanında, uluslararası kriterler ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, konusunda uzman ve akademisyen eğitmenleri ile mesleki eğitimler gerçekleştirmek üzere “Radkor Akademi” çalışmaları başlatılmıştır.

“Radkor Akademi” kapsamında; üniversitelerimiz ve özel/resmi kurum ve kuruluşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlenecek olup, programlar sürekli güncellenecektir.Eğitimler isteğe bağlı olarak yerinde de gerçekleştirilebilecektir.

Eğitimler sonucunda yapılacak sınavlarla ( isteğe bağlı) başarı/katılım belgeleri düzenlenecektir.

HEDEFİMİZ; Verilecek belgelerin, EUTERP kriterleri paralelinde serbest dolaşım çerçevesinde geçerlik kazanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesidir.