Eğitim Kategorilerimiz

 I. Mesleki Eğitimler

 1. Sağlık
  1. Radyasyondan Korunma Uzmanları
  2. Tıbbi Fizik Uzmanları
  3. Radyasyondan Korunma Sorumluları
  4. Hekimler ( Radyolog/Kardiyolog/Ortopedist/Diğer)
  5. Hemşire ve Teknikerler

 2. Sanayi
  1. Radyasyondan Korunma Uzmanları
  2. Radyasyondan Korunma Sorumluları
  3. Mühendisler ve Fen Bilimciler (Fizik, Kimya, Biyoloji)

 3. Radyasyon Görevlisi Olmayan Personel
  1. Yöneticiler
  2. Güvenlik Görevlileri
  3. Temizlik Görevlileri
  4. İtfaiyeciler
  5. Gümrük Görevlileri
  6. Hurda Tesisi Çalışanları
  7. Diğer

 II. Eğiticilerin Eğitimi

 1. İlk Öğretim Eğiticileri
 2. Orta Öğretim Eğiticileri

 III. Toplumun Bilinçlendirilmesi

 1. Kanun Yapıcılar
 2. Kamu Yöneticileri
 3. Yerel Yönetimler
 4. Kanaat Önderleri