Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Güvenliği ve Korunma adıyla bir yüksek lisans programı açıyor.

Derneğimizin kuruluş hedefleri arasında bulunan radyasyondan korunma uzmanları ve profesyonelleri yetiştirme alanında geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Ülkemizde ilk kez bir üniversite Radyasyon Güvenliği ve Korunma adıyla bir yüksek lisans programı başlattı. YÖK tarafından açılma izni verilen ve Akdeniz Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretim verecek olan bu program, interdisipliner statüde olacak. Eylül 2017’de öğrenci alımına başlayacak olan Radyasyon Güvenliği ve Korunma yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler, radyofizik, radyobiyoloji, radyodozimetri gibi temel derslerin yanında, nükleer, endüstriyel ve medikal uygulamalarda radyasyondan korunmanın temel ilke ve güncel pratiklerinin öğretileceği dersleri alacaklar. Tezli formatta iki yıl süreli eğitim verecek bu programın mezunları, radyasyondan korunma uzmanı ünvanı alarak kamu ve özel sektörün radyasyon güvenliği alanında önemli bir ihtiyacını karşılamış olacaklar. Dernek olarak oldukça önemli bir adım olarak gördüğümüz bu programın açılmasına katkı veren ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunar, radyasyondan korunma alanında bilgili, donanımlı ve etkin bireylerin yetiştirilmesi için her türlü desteği vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.