Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ziyaretimiz

2012 yılında hazırlanan Yönetmelik Taslağı ile ilgili Dernek görüşlerimizi yazılı olarak ilettik. Sağlık alanında Radyasyondan Korunma ile ilgili ulusal hedef ve politikalara ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Medikal Fizik ve Radyasyondan Korunma konularında Daire Başkanlıkları açılması, Tıbbi Cihazların kalite kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilmesi planlanan özel kuruluşları denetlemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Enstitü yapılanmasına gidilerek ulusal Referans laboratuarların oluşturulması konusunda görüş ve önerilerimizi aktardık. 2013 yılında kaydedilen olumlu gelişmeler, Taslak Yönetmelikle ilgili akademik düzeyde sürdürülmekte olan çalışmalar Kurumda yapılan yönetim değişikliği sonrasında durmuş ve takiben yeni taslak hazırlanarak görüşlere sunulmuştur.