Şahıs

SORU:  Merhaba, derneğinizi ve çalışmalarınızı beğenerek izliyorum.İzin verirseniz  bir doktora teziyle ilgili bir sorum olacak.
Ekteki doktora  tezinde  (47. sayfa) çekim odasında teknisyenlerin aldığı doz hesaplanırken ölçüm ve değerlendirme yapılmış ve örneğin tomografi de ” 5,7 mrem/h ile 13 mrem/h arasında değişen sekonder radyasyona her çekimden sonra yaklaşık 20 sn süreyle 7 saatlik mesai süreleri boyunca onlarca  defa maruz kalınmaktadır” denilmiş.Bizim bildiğimiz örneğin söz konusu radyasyonun eksposure  sırasında( yaklaşık bir ampülü açıp kapattığınız süre kadar) çekim odasında kaldığıdır. Bu tezde 20 sn süre ile sekonder radyasyonun ortamda olduğu ileri sürülmektedir. Sanırım ölçümler hatalı, yoksa günlük çekilen  hasta sayısına bakarsak radyoloji çalışanlarının işi zor. Bu ölçüm sizce doğru mudur.

Derneğinizin tüzüğünde, üye ve yönetim profilinde ülkemizde en çok radyasyon ile çalışan ve halk sağlığını direkt etkileyen grup olan Radyoloji  tekniker ve teknisyenlerin de yer alması dileklerimle

CEVAP: Bir doktora tezini böyle bir e-ortamda eleştirmek istemiyorum, ancak düşüncenizde  haklısınız X-ışın üretimi sistemde kurulan ışınlama süresi boyunca gerçekleşir. Işınlamanın kesilmesiyle tüm primer ve sekonder radyasyon üretimi sona erer. Doğal radyasyon 15-40 mikro röntgen/saat civarinda,  deniz seviyesinden olan yüksekliğe ve toprakdaki radyasyona bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde doğal uranyuma bağlı olarak daha yüksek değerlere çıkmaktadır. Radyasyon sayımında Poisson istatistiğine göre ardışık sayımlarda az bir farklılığın olması doğaldır.Önemli olan inceleme esnasında hasta dışında oda da kimsenin bulunmamasıdır.