Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında RADKOR Görüşleri Hazırlandı

Tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği görüşleri hazırlandı:

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı

 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı EK2

 RADKOR Görüşü