Tıbbi Fizik Uzmanı

SORU: Veteriner fakültesinde veteriner cerrahlık yapan hocaların şua ve fiili hizmet hakları var mı dır ? Sağlık çalışanları için geçerli olan SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK e göre değerlendirmek mi gerekir, Sadece veteriner cerrahlara yönelik bir yönetmelik ya da genel yazı bulamadım. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.

CEVAP : Veteriner hekimlerin isleri gereği radyolojik uygulamalar  yapması ve yapılan ortamda bulunması durumunda;  657  nolu yasanın 103. maddesi ve 5510 sayılı SGK yasası kapsamında şua izni ve fiili hizmet hakkından yararlanması söz konusudur. Esas olan işi gereği radyasyon ortamında bulunmakta olduğunun işyeri yetkilisi tarafından belirtilmesidir. Bunun olmadığı durumlarda ise  uzman bilirkişiler tarafından rapor edilmesidir. Ayrıca, bu konu ile ilgili olarak,  internet ortamında da yetkin kuruluş sayfalarından pek çok bilgiye ulaşılması mümkündür.