Türk Radyoloji Derneği’ni Ziyaretimiz

2013 yılı başında yapılan ziyaretimizde radyologların radyasyondan korunma konusundaki eğitim gereksinimlerine ilişkin uluslararası yaklaşımlar ve TAEK lisans koşullarının sağlanması için radyoloji uygulamalarında hekim dışında radyasyondan korunma sorumlusu istihdamının gerekliliği konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.