Uz.Dr.

SORU : Sadece Tc-99m kullanılan ve teşhis amaçlı görüntüleme yapılan Nükleer tıp birimlerinde tetkikleri tamamlanmış olan hastaların izole ortamda beklemelerine gerek olmadığı ile ilgili kurumuma gösterebileceğim bir yönetmelik veya belge var mıdır? 30 mCi’nin altında radyoaktif madde almış olan hastaların izole edilmelerine gerek olmadığı yönünde bilgi sahibiyim. Kurumum nükleer tıpta tetkik edilen hastaların bir süre radyoaktif bekleme salonunda beklemesi gerektiğini düşünüyor. Bu konu  ile ilgili kurumuma sunabileceğim belgeler ve görüşleriniz konusunda yardımınızı talep ediyorum.

CEVAP: Nükleer tıp uygulamalarında hasta taburcu kuralları ile ilgili olarak ulusal yetkili kurum olan  TAEK web sayfasında yer alan;

– Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği – Radyoaktif Madde Kullanımından Ortaya Çıkan Atıklara İlişkin  Yönetmelik -Radyasyon Güvenliği Komiteleri çalışma Usul ve Esasları – Nükleer Tıp Uygulamaları için Radyasyondan Korunma Programı – Bulundurma ve Kullanma Lisansı Başvuru belgelerinin incelenmesinden istenilen bilgi ve belgelere ulaşılabilecektir. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Ek: 6 da 131 tedavi dozu almış hastaların taburcu kuralları ile ilgili hususlar yer almaktadır. Nükleer Tıp Laboratuvarları lisans başvuru belgelerinde ise  radyoizotop verilmiş hastaların çekim öncesi bekleme odası bilgileri istenmektedir. Tc 99m uygulanmış bir hastanın bekletilmesine dair bir hüküm herhangi bir mevzuatta yer almamaktadır.. Nükleer tıp, radyoterapi  ve radyoloji uygulamalarından en az 2 sinin bulunduğu kuruluşlarda Radyasyon Güvenliği Komitelerinin kurulması zorunlu olup Komite Çalışma Usul ve Esasları TAEK Klavuzunda yer almaktadır. Burada önemli olan husus, radyasyon kaynaklarının bulunduğu kuruluşlarda kuruluşa özgün radyasyondan korunma programının ve bu kapsamda yerel kuralların oluşturulması gerekliliğidir. Bu konuda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi bir Radyasyondan Korunma Uzmanının Danışmanlığını gerektirir. Ülkemizde bu konudaki  eleman eksikliği nedeniyle radyasyon uygulamalarının yapıldığı yerlerde radyasyondan korunma kriterlerine uygun olmayan uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Tanısal tetkikleri yapılmış Tc99m uygulanmış kişilerin bekletilmesinin radyasyondan korunma yönü ile optimize edilmesi mümkün görülmemektedir. Bu konuda birinci derecede sorumluluk mevzuat gereğince Tesis/Lisans sahibi ile Radyasyondan Korunma Sorumlusuna aittir. Sağlık Bakanlığının son aylarda çıkardığı bir genelge ile Nükleer Tıp Merkezlerinde Medikal Fizik Uzmanı(MFU)bulundurulması zorunluluğu getirilmiş olup MFU ları  Radyasyondan Korunma Uzmanı  olarak değerlendirme yapabilir.